Název

Doba trvání

Cena

Počet klientů

Doprovod rodičů

Maxík

15 x 30 minut

3750 Kč +

300 Kč materiály

Individuálně

Ano

HYPO

12 x 30 minut

3000 Kč +

300 Kč materiály

Individuálně

Ano

Rozvoj jazykových schopností

 

16 x 30 minut

 

3520 Kč +

200 Kč materiály

Individuálně

Možný

KUPOZ

8 x 60 minut

3200 Kč +

900 Kč materiály

Individuálně

Ano

Neuro-vývojová stimulace - diagnostika, konzultace

cca 60 min

500 Kč

Individuálně

Ano

Neurovývojová stimulace program

30 x 30minut

6600 Kč

individuálně

Ano

Metoda dobrého startu

25 x 30 minut

5000 Kč + 300 Kč materiály

Individuálně

Možný

Relaxace pro děti ADHD, ADD

45 minut

400 Kč

Individuálně

Ne

Logopedická intervence

30 minut

250 Kč

Individuálně

Možný

Předškolní příprava

30 minut 

250 Kč

Individuálně 

Možný

Z předškoláka budu školákem

5 x 60 minut

2000 Kč

Individuálně

Možný

Náprava poruch učení

30 / 60 minut

250 / 450 Kč

Individuálně

Možný

Doučování

30 / 60 minut

250 / 450 Kč

Předplatné 4x60 min 1600 Kč

Individuálně

Možný

Rozvoj grafomotoriky

30 / 60 minut

250 / 450 Kč

Individuálně

Možný

Diagnostika laterality

Cca 30 minut

350 Kč

Individuálně

Ano

Dg. grafomotoriky

Cca 30 minut

350 Kč

Individuálně

Ano

Školní zralost

Komplexnější test

 

60 minut

 

600 Kč

Individuálně

Možný

 

Depistáž SPU, test rizika poruch čtení a psaní

30 minut

350 Kč

Individuálně

Ano

Ropratem

6 x 60 minut

2400 kurz + 600 materiály

Individuálně

Ano

Diagnostika předškoláka

nebo

Diagnostika fonologických schopností

cca 60 minut

500Kč

Individuálně

Možný

Konzultace

30 minut

300 Kč

 

 

Vyhotovení písemné zprávy

 

300 Kč